Giày đá bóng có cần khâu đế không?

Câu trả lời ngay cho bạn là CÓ. Đừng để đến khi giày của bạn bi bung đế trên sân cỏ hay đôi khi chỉ là lâu ngày…

Cần bán website này